Rechtsbijstand: basis- en uitgebreide rechtsbijstand

Elke burger moet zijn rechten kunnen laten gelden. Dat is een basisrecht dat zowel door de Grondwet (Artikel 8) als door het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (Artikel 6.1.) wordt gewaarborgd. Jammer genoeg blijft het vaak bij theorie. Mensen beschikken niet altijd over de financiële middelen om hun rechten voor een rechtbank te doen gelden en vaak zijn de geschillen niet belangrijk genoeg om de gerechtskosten ervan te rechtvaardigen. De rechtsbijstandsverzekering biedt een oplossing voor dit probleem.

Gerechtsprocedures blijken vaak een dure aangelegenheid : advocaat, deurwaarder, expert, gerechtskosten enz. AMMA biedt een basisdekking rechtsbijstand aan bij de meeste van haar verzekeringscontracten:

Bijkomend kunt u ook een nog meer uitgebreide verzekering rechtsbijstand afsluiten. Indien een gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt, betaalt AMMA dan alle kosten, waaronder het ereloon van uw advocaat en de gerechtskosten.

Vergeet niet dat u bij ons ook terecht kan voor uw autoverzekeringgewaarborgd inkomen of hospitalisatieverzekering.

Meer weten:

Enkele troeven van AMMA:

AMMA betaalt de kosten en honoraria die nodig zijn om van een derde wiens aansprakelijkheid buiten een overeenkomst valt, een vergoeding te krijgen voor de materiële schade en het lichamelijk letsel dat de verzekeringnemer oploopt als gevolg van een ongeval. 

Indien de verzekeringnemer schade lijdt die onder de waarborg beroep valt en de geïdentificeerde aansprakelijke derde insolvabel blijkt, betaalt AMMA een schadevergoeding uit die met het verzekerde bedrag overeenstemt.

AMMA zorgt voor de strafrechtelijke verdediging van de verzekeringnemer, indien een procedure wordt ingesteld tengevolge van een ongeval dat door de verzekering B.A. Beroep wordt gedekt.

prod

Contacteer ons

Vragen over onze producten?

02/209 02 21

Laat u opbellen

Vraag dat iemand u opbelt.

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07

Inschrijven op onze nieuwsbrief