AMMA - Auto

 

 

Files en bijhorende ongevallen zijn een dagelijkse realiteit op het Belgische wegennetwerk. Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto is dan ook een noodzaak, én een wettelijke verplichting.

 

De autoverzekering omvat een verplichte waarborg voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze waarborg dekt lichamelijke of materiële schade die aan derden wordt toegebracht en waarvoor de bestuurder verantwoordelijk wordt gehouden. De autoverzekering biedt ook optionele waarborgen voor de bestuurder of voor het voertuig zelf.

Dekking van diensten zoals bijstand (uitgebreide formule), rechtsbijstand en vervangwagen wordt ook in de optionele waarborgen voorzien.

A. Basiswaarborgen:


Naast de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering geniet u gratis van volgende dekkingen:

 • Bijstandsverzekering (basisformule) in geval van een ongeval in België, Luxemburg en 50 km buiten de grenzen. AMMA organiseert het slepen van het beschadigde voertuig en de veilige thuiskomst van de bestuurder en passagiers.

B. Optionele waarborgen:

 • Materiële schade:

o Mini Omnium, die de volgende waarborgen omvat: brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en contact met dieren;
o Maxi Omnium, die de Mini Omnium waarborg+ eigen materiële schade omvat;

 • Rechtsbijstand ;
 • Bescherming van de bestuurder (Lichamelijke ongevallen);
 • Bijstand (uitgebreide formule): voertuig en inzittenden van een voertuig bij pech, vervangend voertuig na een ongeval (5 dagen of 10 dagen), bijstand personen bij ziekte of letsel tijdens een verplaatsing;


C. Gratis waarborg voor beroepsgoederen

AMMA komt tussen tot een bedrag van 2.500 EUR bij beschadiging, vernieling of verlies van het (para)medisch of het veterinair instrumentarium dat zich in uw wagen bevindt en noodzakelijk is voor de uitoefening van uw beroep in geval van een met inbraak gepleegde diefstal of als gevolg van een ongeval. Dit bedrag wordt verhoogd naar 3.500 EUR indien u mini of maxi omnium onderschrijft.

Deze lijst is niet uitputtend. Voor de exacte reikwijdte van de garantie en contractuele beperkingen verwijzen we naar de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn in het gedeelte "Referentiedocumenten".

A. De belangrijkste risico’s niet gedekt voor de basiswaarborgen zijn :

Betreffende de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid:

o de schade die opzettelijk is veroorzaakt;
o schade veroorzaakt door dronkenschap of rijden onder invloed.

Betreffende de waarborg bijstand (basisformule):

o schadegevallen buiten België, Luxemburg en binnen een straal van 50 km van de Belgische grenzen;
o brandstof- en restauratiekosten.

B. De belangrijkste risico’s niet gedekt voor de optionele waarborgen zijn:

Betreffende de waarborg materiële schade:

o diefstal gepleegd door of met medeplichtigheid van de verzekerde;
o schade door slijtage of eigen gebrek;
o schade veroorzaakt door dronkenschap of rijden onder invloed.

Betreffende de waarborg rechtsbijstand:

o kosten en erelonen wanneer het te verhalen schadebedrag minder dan 500 EUR bedraagt.
o strafrechtelijke boetes en transacties.

Betreffende de dekking bestuurdersbescherming:

o schade ontstaan terwijl het verzekerde voertuig gehuurd of gevorderd werd.
o schade veroorzaakt door dronkenschap.

Betreffende de waarborg bijstand (uitgebreide formule):

o incidenten of ongevallen tijdens gemotoriseerde evenementen (races, wedstrijden, rally's, raids);
o brandstof- en restauratiekosten;
o kleine ziekten of letsels die de verzekerde niet beletten verder te reizen.

Deze lijst is niet uitputtend. Voor de exacte reikwijdte van de garantie en contractuele beperkingen verwijzen we naar de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn in het gedeelte "Referentiedocumenten".

Gelieve kennis van alle onderstaande documenten te nemen alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in onze kantoren/ bij uw bemiddelaar:

De volgende documenten bevatten ook aanvullende informatie over de brand- en diefstalverzekering van AMMA:

 • De Autoverzekering van AMMA is een verzekering onderworpen aan het Belgisch recht.
   
 • Dit verzekeringscontract is een product van AMMA VERZEKERINGEN - Kunstlaan 39/1, 1040 Brussel BTW BE 0409.003.270 - een onderlinge verzekeringsmaatschappij opgericht in 1944 en erkend voor de branches van de niet-levensverzekeringen (1a 2 3 8 9 10a 10b 12 13 17) door de Nationale Bank van België onder de code 0126.
   
 • De Autoverzekering van AMMA is een jaarcontract dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij ten minste 3 maanden voor de vervaldatum van het contract een opzegging wordt verstuurd.
   
 • Als u een klacht heeft, kunt u deze indienen bij de betreffende afdeling van AMMA Verzekeringen of bij de klachtendienst van AMMA (via compliance@amma.be ). Als de voorgestelde oplossing niet bevredigend is, kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in B-1000 Brussel, tel. +32 (0)2 547 58 71 - E-mail: info@ombudsman-insurance.be, Web: www.ombudsman-insurance.be Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan het recht van de verzekerde om gerechtelijke stappen te ondernemen.
prod


Teken in op onze actie "Autosalon" t.e.m. 30 april 2024 en profiteer van tal van voordelen!

Voor meer info of een online offerteaanvraag, bezoek onze webpagina "Autosalon".

Gratis herstel van glasbreuk

Heeft u al een autoverzekering met dekking mini- of maxi-omnium ? Dan kan u gratis terecht bij één van onze partners voor het herstel van glasbreuk.

U mag onze partner direct contacteren voor een afspraak:

   Autoglass Clinic

   Carglass

Daarna moet u de groene kaart van AMMA aan hen tonen.

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07

Inschrijven op onze nieuwsbrief