Woord van de voorzitter

Het jaar 2023 betekende een keerpunt voor de afdeling Medisch Risicobeheer van AMMA. 

10 jaar na het ontstaan van deze afdeling gaf de Raad van Bestuur de opdracht om verder werk te maken van ondersteunende diensten om zo onze leden op een gerichte en optimale manier te helpen bij risico-preventie. Deze nieuwe diensten worden heel binnenkort beschikbaar. We zijn er ons van bewust dat risico-preventie cruciaal is. Met dit initiatief engageren we ons dan ook te antwoorden op de veranderende behoeften van onze leden.  

Naast deze ontwikkelingen zijn er ook belangrijke significante veranderingen doorgevoerd in ons productaanbod. AMMA Hospi, één van onze belangrijkste producten, biedt nu twee verschillende formules aan, die elk een dekking bieden voor de specifieke behoeften van de onze leden.

Met de tariefherzieningen op enkele types verzekeringscontracten, zoals de individuele polissen in ‘Beroepsaansprakelijkheid’, tonen we aan onze tarieven af te stemmen op de realiteit van de markt en tegelijkertijd een hoog beschermingsniveau voor onze verzekerden te handhaven. 

In 2023 is AMMA ook gestart met een ESG-beleid (milieu-, bestuur- en sociale criteria), met als belangrijkste doelstelling het verminderen van de CO2-voetafdruk tegen 2026 en zo een milieuvriendelijke organisatie te worden. Dit benadrukt onze wens om een positieve bijdrage te leveren aan de strijd tegen de klimaatverandering en om duurzame praktijken binnen onze organisatie te implementeren.

Al deze evoluties getuigen van onze wil om onze rol van toonaangevende verzekeringsonderneming in de zorgsector te blijven spelen door steeds meer performante oplossingen aan te bieden. AMMA blijft zich zo positioneren als een betrouwbare partner voor zorgverleners en streeft ernaar om effectief in te spelen op de uitdagingen van morgen.

Met vriendelijke groeten, 
 

Prof. Dr. Jean-Pierre Baeyens 
Voorzitter van de Raad van Bestuur

 

Leden Raad van Bestuur en Directiecomité

oth

1. Raad van Bestuur

 • Prof. Dr. Jean-Pierre Baeyens (Voorzitter)
 • Prof. Dr. Thierry Bauwelinckx (Bestuurder)
 • Prof. Dr. Marc Decramer (Onafhankelijk bestuurder)
 • Dhr. Christian Defrancq (Onafhankelijk bestuurder)
 • Dr. Anne-Marie Evrard (Bestuurder)
 • Dhr. Herman Falsté (Secretaris, Afgevaardigd bestuurder)
 • Dhr. Guy Grommen (Directielid, Bestuurder)
 • Dr. Jean Lecart (Vicevoorzitter)
 • Dhr. Frédéric Melle (Directielid, Bestuurder)

Uitgenodigd: 

 • Dhr. Luc Celen, vertegenwoordiger van de vennootschap
  Celen Consulting GCV (Expert)
 • Mr. Philippe De Smet (Advocaat - raadgever)
 • Dhr. Yves Detournay, vertegenwoordiger van de vennootschap Fiduciaire Detournay (erkend Raadgever-Fiscalist)
 • Dhr. Rik Redant, vertegenwoordiger van de vennootschap
  ACCONDI sprl (Risk Manager)
 • Dhr. Philippe Sacré (Head of H.R. and corporate legal)
 • Dhr. Franky Wevers, vertegenwoordiger van cabinet Deloitte (erkend Commissaris-Revisor)

   

2. Directiecomité

 • Dhr. Herman Falsté (Secretaris, Voorzitter, Afgevaardigd Bestuurder)
 • Dhr. Guy Grommen (Directielid, Bestuurder)
 • Dhr. Frédéric Melle (Directielid, Bestuurder)

Uitgenodigd1:

 • Dhr. Philippe Sacré (Head of H.R. and corporate legal)
   

1. Afhankelijk van de agendapunten worden andere personen uitgenodigd (leidinggevenden en personen met een onafhankelijke controlefunctie).

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07

Inschrijven op onze nieuwsbrief