Woord van de voorzitter

De AMMA is er voor en door de zorgsector (artsen, paramedici, ziekenhuizen, enz). Helaas ontsnapt de zorgsector niet aan de economische wetmatigheden en problemen. Door de actuele belangrijke inflatie dringt zich helaas een tariefaanpassing op.

Gelukkig zijn wij geen Naamloze Vennootschap maar een Onderlinge Vereniging met sociëtarissen. In plaats van dividenden uit te delen zorgt AMMA voor een optimale service (pas op voor de kleine letters in de contracten!) aan de beste prijzen. Tevens worden steeds bijkomende reserves aangelegd om de financiële sterkte hoger te houden dat de wettelijke bepalingen en de aanbevelingen van de Nationale Bank die ons zoals alle Verzekeringsmaatschappijen en Banken op de voet volgt.

Om te voldoen aan de steeds strengere eisen van de verzekeringssector en om verder te beantwoorden aan de verwachtingen van onze sociëtarissen heeft AMMA haar team versterkt door enkele nieuwe functies in het leven te roepen zoals:

 • Een Portfolio Manager, wiens rol het is om de verzekeringsportefeuille van AMMA proactief te beheren en een solide en coherente portefeuillestrategie voor AMMA te ontwikkelen en te implementeren.
   
 • Een Head of Product Management, een centrale functie in onze organisatie. Deze zorgt voor het ontwerp en een continue ontwikkeling en aanpassing van verzekeringsproducten geschreven naar de behoeften van onze leden voor alle segmenten, zowel de particuliere zorgverstrekker als de zorginstelling en zowel de weddetrekkende als de zelfstandige zorgverstrekker.

De afdeling Medisch Risicobeheer is ook versterkt met de komst van een nieuwe Nederlandstalige medewerker. Dankzij deze versterking kan het team zijn aanbod optimaal presenteren en gerichter inzetten voor ziekenhuisspelers.

Deze strategische en organisatorische veranderingen zullen ongetwijfeld een meerwaarde betekenen voor onze vereniging door mee te gaan met nieuwe markttendensen en zowel de kwaliteit van ons aanbod als onze dienstverlening aan al onze (toekomstige) leden te verbeteren.

Met vriendelijke groeten, 

 

Prof. Dr. Jean-Pierre Baeyens 
Voorzitter van de Raad van Bestuur

 

Leden Raad van Bestuur en Directiecomité

oth

1. Raad van Bestuur

 • Prof. Dr. Jean-Pierre Baeyens (Voorzitter)
 • Prof. Dr. Thierry Bauwelinckx (Bestuurder)
 • Prof. Dr. Marc Decramer (Onafhankelijk bestuurder)
 • Dhr. Christian Defrancq (Onafhankelijk bestuurder)
 • Dr. Anne-Marie Evrard (Bestuurder)
 • Dhr. Herman Falsté (Secretaris, Afgevaardigd bestuurder)
 • Dhr. Guy Grommen (Directielid, Bestuurder)
 • Dr. Jean Lecart (Vicevoorzitter)
 • Dhr. Frédéric Melle (Directielid, Bestuurder)

Uitgenodigd: 

 • Dhr. Luc Celen, vertegenwoordiger van de vennootschap
  Celen Consulting GCV (Expert)
 • Mr. Philippe De Smet (Advocaat - raadgever)
 • Dhr. Yves Detournay, vertegenwoordiger van de vennootschap Fiduciaire Detournay (erkend Raadgever-Fiscalist)
 • Dhr. Rik Redant, vertegenwoordiger van de vennootschap
  ACCONDI sprl (Risk Manager)
 • Dhr. Philippe Sacré (Head of H.R. and corporate legal)
 • Dhr. Franky Wevers, vertegenwoordiger van cabinet Deloitte (erkend Commissaris-Revisor)

   

2. Directiecomité

 • Dhr. Herman Falsté (Secretaris, Voorzitter, Afgevaardigd Bestuurder)
 • Dhr. Guy Grommen (Directielid, Bestuurder)
 • Dhr. Frédéric Melle (Directielid, Bestuurder)

Uitgenodigd1:

 • Dhr. Philippe Sacré (Head of H.R. and corporate legal)
   

1. Afhankelijk van de agendapunten worden andere personen uitgenodigd (leidinggevenden en personen met een onafhankelijke controlefunctie).

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07

Inschrijven op onze nieuwsbrief