Woord van de voorzitter (Jaarverslag 2022)

Beste sociëtaris, 

Op het moment dat we dit voorwoord schrijven, verheugen we ons dat de gezondheidscrisis ten einde loopt.

Vanuit haar missie heeft AMMA er gedurende deze moeilijke periode altijd naar gestreefd om u beter te beschermen, u te verdedigen en u te verzekeren voor uw beroeps- en persoonlijke risico’s bij de uitoefening van uw (para)medische activiteit in het kader van de vaccinatiecampagne.

Deze missie, maar ook de solidariteit tussen en met onze leden, het respect voor onze leden en het nakomen van onze verbintenissen zijn tijdens deze gezondheidscrisis steeds onze drijfkrachten geweest.

Het stijgend aantal leden, ook dit jaar, getuigt van het vertrouwen dat zij ons schenken en hiervoor willen we hen danken.

Naast deze crisis, hebben ook andere gebeurtenissen de verzekeringswereld de afgelopen maanden door elkaar geschud:

 • De overstromingen van juli 2021 en de stormen Eunice en Franklin van februari 2022 hebben een aanzienlijke invloed gehad op de geregistreerde schadecijfers van het afgelopen jaar. Volgens Assuralia blijkt dat beide stormen voor 551 miljoen euro aan verzekerde schade hebben veroorzaakt. De verzekeringsondernemingen ontvingen bijna 223.000 aangiftes.
   
 • In een meer internationale context, speelt het Russisch-Oekraïense conflict een belangrijke rol in de economische situatie, wat op het gebied van verzekeringen resulteert in een stijging van de verzekeringspremies.

Ook dit jaar ontbreekt het niet aan uitdagingen. U kunt er zeker van zijn dat wij hierop zullen reageren met de waarden die ons al meer dan 75 jaar inspireren, voor u en met u.

Zorg goed voor jezelf en je naasten.

Prof. Dr. Jean-Pierre Baeyens 
Voorzitter van de Raad van Bestuur

 

Leden Raad van Bestuur en Directiecomité

oth

1. Raad van Bestuur

 • Prof. Dr. Jean-Pierre Baeyens (Voorzitter)
 • Prof. Dr. Thierry Bauwelinckx (Bestuurder)
 • Prof. Dr. Marc Decramer (Onafhankelijk bestuurder)
 • Dhr. Christian Defrancq (Onafhankelijk bestuurder)
 • Dr. Anne-Marie Evrard (Bestuurder)
 • Dhr. Herman Falsté (Secretaris, Afgevaardigd bestuurder)
 • Dhr. Guy Grommen (lid van het directiecomité, bestuurder)
 • Dr. Jean Lecart (Vicevoorzitter)

Uitgenodigd: 

 • Dhr. Luc Celen, vertegenwoordiger van de vennootschap
  Celen Consulting GCV (Expert)
 • Mr. Philippe De Smet (Advocaat - raadgever)
 • Dhr. Yves Detournay, vertegenwoordiger van de vennootschap Fiduciaire Detournay (erkend Raadgever-Fiscalist)
 • Dhr. Frédéric Melle (Chief Product Officer)
 • Dhr. Rik Redant, vertegenwoordiger van de vennootschap
  ACCONDI sprl (Risk Manager)
 • Dhr. Philippe Sacré (Manager, Compliance Officer)
 • Dhr. Franky Wevers, vertegenwoordiger van cabinet Deloitte (erkend Commissaris-Revisor)

  Evenals de genodigden van het directiecomité.

2. Directiecomité

 • Dhr. Herman Falsté (Secretaris, Voorzitter, Afgevaardigd Bestuurder)
 • Dhr. Guy Grommen (Directielid, Bestuurder)

Uitgenodigd:

 • Dhr. Frédéric Melle (Chief Product Officer)
 • Dhr. Philippe Sacré (Manager, Compliance Officer)

Vragen over producten

02/209 02 20 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07