3. Missie, visie en waarden

oth

1. Missie

De onderlinge verzekeringsonderneming AMMA werd in 1944 door de zorgverleners opgericht om zich – SAMEN – beter te beschermen, beter te verdedigen en beter te verzekeren tegen hun beroeps- en privérisico’s.

2. Visie

Wij hebben de ambitie om samen met de zorgsector onze onafhankelijkheid en onze leiderspositie te verstevigen en zo continu het geheel van onze producten en onze diensten te verbeteren en te verfijnen.

3. Kernwaarden

Ons gedachtegoed

 • AMMA zorgt voor de zorgsector sinds 1944
 • Wij zijn trots op ons verleden en blijven onze dienstverlening op punt stellen, in al haar facetten, zodat u uw beroep kan blijven uitoefenen met vertrouwen in de toekomst
 • AMMA en haar medewerkers blijven u verder verdedigen en bijstaan, zoals ze dat al 70 jaar doen.  

Onze vereniging

 • Als onderlinge verzekeringsvereniging, willen wij in de eerste plaats de belangen van onze leden behartigen
 • Wij hebben geen aandeelhouders en wij beogen dus geen maximalisatie van hun winst of dividenden
 • Onze motivatie is de solidariteit tussen en met onze leden, het respect van onze leden, en het nakomen van onze verbintenissen. 

Onze banden met de zorgsector

 • AMMA werd opgericht door de zorgsector, staat ten dienste van de zorgsector en zal zich ook in de toekomst blijven inzetten voor de zorgsector
 • Dag na dag zetten onze medewerkers zich in voor de zorgsector en streven ze ernaar om de vertrouwensrelatie te behouden die ons verbindt met de zorgsector door hun continue inzet, dialoog en interactie. 

Onze performantie

 • Onze producten en diensten beantwoorden aan de specifieke vereisten van de zorgsector 
 • Onze medewerkers hebben de ambitie om een snel, duidelijk en juist antwoord op al uw vragen te geven
 • AMMA wil haar leiderspositie in de zorgsector verstevigen en haar toegevoegde waarde voor de sector nog vergroten. 

Onze onafhankelijkheid en onze toekomst 

 • Wij staan op onze onafhankelijkheid
 • Onze leden hebben recht op de best mogelijke verdediging van hun belangen en onze onafhankelijkheid vormt de ultieme waarborg om deze doelstelling te realiseren
 • De missie en visie van AMMA zijn heel duidelijk. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.  

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07

Inschrijven op onze nieuwsbrief