5. Kerncijfers

oth

Technische voorzieningen

Om te voldoen aan haar toekomstige verplichtingen heeft AMMA, naast haar vrij vermogen, ook belangrijke technische provisies aangelegd. Deze voorzieningen zijn  bedroegen eind 2020 €167 miljoen.

Totaal activa

De totale activa van AMMA zijn in eind 2020 verder toegenomen tot meer dan €208 miljoen. 

Inkomsten uit verzekeringen

Binnen de medische en paramedische wereld heeft AMMA als verzekeraar een leidinggevende positie verworven. Sinds 2011 is dit incasso met bijna 30 % toegenomen tot ruim € 30 miljoen. Deze evolutie loopt logischerwijs parallel met de sterke toename van het aantal sociëtarissen. De bijdragen in Medische BA vertegenwoordigen meer dans 50% van het incasso. 

Beleggingen

De reserves en de technische provisies worden gewaarborgd door aanzienlijke roerende en onroerende investeringen. Een behoudsgezinde beleggingspolitiek die de belangen van onze leden vooropstelt, genereert ieder jaar een aanzienlijke groei. Sinds 2010 zijn de beleggingen ongeveer verdubbeld tot  € 141 miljoen.

Jaarverslag

Onze belangrijkste resultaten zijn te downloaden via de volgende link.

Vragen over producten

02/209 02 20 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07