5. Kerncijfers (Boekjaar 2023)

oth

Technische voorzieningen

Bovenop haar eigen vermogen heeft AMMA ook omvangrijke technische voorzieningen aangelegd. Deze reserves zijn gewaarborgd door financiële activa, die op een voorzichtige manier geïnvesteerd worden. De technische voorzieningen bedroegen € 187 miljoen (op 31.12.2023)

Totaal activa

De totale activa van AMMA zijn op 31.12.2023 verder toegenomen tot meer dan € 238 miljoen.

Inkomsten uit verzekeringen

Binnen de medische en paramedische wereld heeft AMMA als verzekeraar een leidinggevende positie verworven. Sinds 2011 is dit incasso toegenomen tot ruim € 40 miljoen. Deze evolutie loopt logischerwijs parallel met de sterke toename van het aantal sociëtarissen. De bijdragen in Medische BA vertegenwoordigen meer dans 50% van het incasso.

Beleggingen

De reserves en de technische provisies worden gewaarborgd door aanzienlijke roerende en onroerende investeringen. Een behoudsgezinde beleggingspolitiek die de belangen van onze leden vooropstelt, genereert ieder jaar een aanzienlijke groei. Sinds 2019 hebben de beleggingen een verhoging van ongeveer 28% gekend en bedragen € 169 miljoen.

Jaarverslag

Onze belangrijkste resultaten zijn te downloaden via de volgende link.

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07

Inschrijven op onze nieuwsbrief