5. Kerncijfers

oth

Technische voorzieningen

Om te voldoen aan haar toekomstige verplichtingen heeft AMMA, naast haar vrij vermogen, ook belangrijke technische provisies aangelegd. Deze voorzieningen zijn sinds 2008 meer dan verdubbeld en bedroegen eind 2017 €133 miljoen.

Totaal activa

De totale activa van AMMA zijn in eind 2017 verder toegenomen tot meer dan €170 miljoen. Deze activa zijn sinds 2008 verdubbeld.

Inkomsten uit verzekeringen

Binnen de medische en paramedische wereld heeft AMMA als verzekeraar een leidinggevende positie verworven. Sinds 2011 is dit incasso met bijna 25 % toegenomen tot ruim € 26 miljoen. Deze evolutie loopt logischerwijs parallel met de sterke toename van het aantal sociëtarissen. De bijdragen in Medische BA vertegenwoordigen meer dans 50% van incasso. 

 Beleggingen

De reserves en de technische provisies worden gewaarborgd door aanzienlijke roerende en onroerende investeringen. Een behoudsgezinde beleggingspolitiek die de belangen van onze leden vooropstelt, genereert ieder jaar een aanzienlijke groei. Sinds 2007 zijn de beleggingen ongeveer verdubbeld tot 120 miljoen euro.

Op eenvoudig verzoek aan finance@AMMA.be wordt de volledige jaarrekening u toegezonden.

Vragen over producten

02/209 02 01Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07