Medisch risicobeheer

oth

In de medisch-juridische wereld hebben zich de laatste jaren veranderingen voorgedaan in het beheer van medische risico's, wegens de verhoging van de vergoedingen bij schade in het buitenland, de oprichting van het Fonds voor medische ongevallen en de mentaliteitsverandering die de patiënt-consument centraal stelt in de gezondheidszorg. Als gevolg daarvan wordt de medische praktijk steeds vaker het onderwerp van juridische procedures.

Deze kunnen voor u ernstige gevolgen hebben in de vorm van hoge juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade. Soms gaan ze zelfs zo ver dat een hypotheek wordt gelegd op de toekomst van uw carrière. Kortom, meer nog dan in het verleden is voorkomen beter dan genezen.

Met als doel een gespecialiseerd en efficiënt aanbod voor zijn leden, maakt Amma het een erezaak om artsen te helpen bij de preventie en het beheer van medische risico's.

Dit doen we aan de hand van verschillende instrumenten, zoals:
 
 • Continue verbetering van een professioneel schadebeheer
 • Ondersteuning op aanvraag om risicovolle situaties te diagnosticeren, verbeterpunten te identificeren en concrete actieplannen voor te stellen
 • Essentiële concepten in risicobeheer
 • Analyse en vergelijking van risico’s per specialiteit
 • Presentaties over medisch-juridische kwesties
o Basics in medisch risicobeheer
o Verbetering van communicatie tussen gezondheidsmedewerkers en de patiënt, om betere zorg te waarborgen
o Gouden regels om een expertise in de medische aansprakelijkheid beter te kunnen organiseren
o Beheer van het patiëntendossier: onderhoud, archivering en communicatie
o Het beroepsgeheim
o Klachtenbeheer
o Geïnformeerde toestemming van de patiënt
 
 • Verspreiding van documenten die u kunnen helpen, zoals:
o Verzekeringstechnische brochures voor de gezondheidssector
o Posters voor uw praktijk 
o Verspreiding van relevant nieuws via onze nieuwsbrief
o FAQ over de belangrijkste concepten van risicobeheer
 
Medisch risicomanagement heeft nog een lange weg te gaan, aangezien steeds meer effectieve en aangepaste hulpmiddelen zich aanbieden die helpen om risico’s te voorkomen of de ernst van bijwerkingen te verminderen. 

Te nemen acties bij een incident

 1. Beperk de schade aan de patiënt en neem indien nodig medische corrigerende maatregelen.

 2. Verzamel de gegevens om een duidelijk beeld van de feiten te krijgen, en voer een aanvullend onderzoek uit indien nodig. Zorg ervoor dat het dossier van de patiënt volledig is: noteer de medische feiten en de medische gevolgen van het incident.

 3. Vermijd persoonlijk contact met de patiënt. Lees vooraf onze brochures en bereid u grondig voor.

 4. Informeer uw patiënt desgevraagd over de medische feiten en medische gevolgen.

 5. Informeer AMMA: liefst per e-mail claims@amma.be of eventueel per telefoon: 02/ 209 02 07.

Algemene communicatietips bij een incident of klacht

 1. Toon empathie, luister en geef aandacht. Neem een open houding aan, zorg dat uw handen zichtbaar zijn. Maak gerust notities, maar houd oogcontact, vooral op emotionele momenten. Herhaal moeilijke of emotionele boodschappen en controleer of deze goed zijn overgekomen.
 2. Laat u niet negatief uit over collega’s. Geef niemand de schuld. Blijf rustig. Ga niet in de verdediging. Ga het gesprek niet uit de weg. Loop nooit van de patiënt weg.
 3. Waar dit op zijn plaats is: bied excuses aan voor het ontstane ongenoegen of het ongemak. Zeg dat u het vervelend vindt dat deze situatie is ontstaan.
 4. Beperk u tot de medische feiten; ga nooit over tot eigen interpretatie. Spreek nooit in termen van fout, schuld, verwijtbaarheid, aansprakelijkheid en/of schadevergoeding. De beoordeling daarvan is strikt aan uw verzekeraar voorbehouden.
 5. Voorzie eventuele vervolgacties en zie toe op tijdige naleving van gemaakte afspraken. Laat merken dat u de patiënt serieus neemt en dat u de situatie zult evalueren.

 Wat te doen bij een claim?

Contacteer ons op 
Tel. 02/209 02 07
Fax 02/218 69 82
E-mail: claims@AMMA.be

Olga Apaligan, onze manager in medisch risicobeheer.

Olga Apaligan is al meer dan zestien jaar juriste. Ze heeft bij het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten en bij het Fonds voor de medische ongevallen gewerkt.

Olga Apaligan is onze manager van het medisch risicobeheer teneinde een meer gespecialiseerd en efficiënter aanbod te versterken.

Vragen?

olga.apaligan@amma.be
 

Onze brochure in PDF-formaat

Medisch risicobeheer - Advies op maat van zorginstellingen en zorgverlenersMedisch risicobeheer:
Advies op maat van zorginstellingen en zorgverleners

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07

Inschrijven op onze nieuwsbrief