Medisch risicobeheer

oth

Patiënten starten veel makkelijker een rechtszaak op dan vroeger en internationaal nemen de bedragen uitgekeerd bij schade toe. Maatschappelijk gezien wordt er steeds meer ingezet op consumentenbescherming. 

De medische praktijk wordt dan ook steeds kwetsbaarder voor allerhande procedures. Deze kunnen vérstrekkende gevolgen hebben, in de vorm van hoge juridische kosten, schadevorderingen en reputatieschade. Zij zetten soms zelfs de toekomst van uw loopbaan op het spel. Kortom, meer dan ooit geldt dat voorkomen beter is dan genezen.

AMMA speelt als ervaren marktleider (para)medische aansprakelijkheid en als kennisonderneming adequaat op deze ontwikkelingen in met een programma van Medisch Risicobeheer. Dit omvat onder meer informatiesessies, verzekeringstechnische brochures voor de zorgsector en FAQs over de sleutelbegrippen in risicomanagement.

Wij helpen u ook met de preventie van risicovolle situaties om zo tot een veiligere zorgverlening te komen. Wij analyseren concrete fouten en schadegevallen uit het verleden met als doelstelling eruit te leren en een herhaling ervan in de toekomst te voorkomen. Bent u geïnteresseerd in onze presentaties over actuele medisch-juridische onderwerpen zoals het omgaan met klachten en incidenten, de geïnformeerde toestemming en het belang van een goed bijgehouden patiëntendossier, aarzel dan niet om een mail te sturen naar [email protected].

Te nemen acties bij een incident

  1. Beperk de schade voor de patiënt en onderneem verbeteracties.

  2. Verzamel gegevens om de feiten goed te kunnen vaststellen, stel zo nodig nader onderzoek in. Zorg dat uw patiëntendossier compleet is: noteer medische feiten en medische gevolgen van het incident.

  3. Ga persoonlijk contact met de patiënt niet uit de weg. Lees vooraf onze kennismodules en bereid u grondig voor.

  4. Informeer uw patiënt over de medische feiten en de medische gevolgen indien deze daarom verzoekt.

  5. Informeer AMMA: liefst per e-mail [email protected] of eventueel per telefoon: 02/ 209 02 07.

Algemene communicatietips bij een incident of klacht

  1. Toon empathie, luister en geef aandacht. Neem een open houding aan, zorg dat uw handen zichtbaar zijn. Maak gerust notities, maar houd oogcontact, vooral op emotionele momenten. Herhaal moeilijke of emotionele boodschappen en controleer of deze goed zijn overgekomen.
  2. Laat u niet negatief uit over collega’s. Geef niemand de schuld. Blijf rustig. Ga niet in de verdediging. Ga het gesprek niet uit de weg. Loop nooit van de patiënt weg.
  3. Waar dit op zijn plaats is: bied excuses aan voor het ontstane ongenoegen of het ongemak. Zeg dat u het vervelend vindt dat deze situatie is ontstaan.
  4. Beperk u tot de medische feiten; ga nooit over tot eigen interpretatie. Spreek nooit in termen van fout, schuld, verwijtbaarheid, aansprakelijkheid en/of schadevergoeding. De beoordeling daarvan is strikt aan uw verzekeraar voorbehouden.
  5. Voorzie eventuele vervolgacties en zie toe op tijdige naleving van gemaakte afspraken. Laat merken dat u de patiënt serieus neemt en dat u de situatie zult evalueren.

 Wat te doen bij een claim?

Contacteer ons op 
Tel. 02/209 02 07
Fax 02/218 69 82
E-mail: [email protected]

Olga Apaligan, onze manager in medisch risicobeheer.

Olga Apaligan is al meer dan zestien jaar juriste. Ze heeft bij het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten en bij het Fonds voor de medische ongevallen gewerkt.

Olga Apaligan is onze manager van het medisch risicobeheer teneinde een meer gespecialiseerd en efficiënter aanbod te versterken.

Vragen?

[email protected]
02/274.53.73.

Onze brochure in PDF-formaat

Medisch risicobeheer - Advies op maat van zorginstellingen en zorgverlenersMedisch risicobeheer:
Advies op maat van zorginstellingen en zorgverleners

Vragen over producten

02/209 02 20Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07