6. Rechtsvorm

oth

AMMA is als verzekeringsonderneming erkend door de Nationale Bank van België (NBB). N.N. 0409.003.270 

De oprichters opteerden voor het juridisch statuut van ‘De onderlinge vereniging voor verzekeringen met vaste bijdragen en verplichtingen', omdat deze vorm aan de aangesloten sociëtarissen een aantal belangrijke voordelen te bieden heeft.

De meeste verzekeringsondernemingen worden opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap. Deze commerciële vennootschappen streven in de eerste plaats winst na voor hun aandeelhouders en meer bepaald een hoog rendement op het kapitaal dat deze hebben ingebracht.

Een vereniging voor onderlinge verzekeringen heeft daarentegen geen maatschappelijk kapitaal, moet geen aandeelhouders vergoeden of dividenden uitkeren en streeft geen winst na.

Een Onderlinge wenst eerst en vooral aan haar leden een optimale dienstverlening te bieden. Dit kan de Onderlinge onder meer realiseren door bij gelijke bijdragevoeten betere contractuele voorwaarden te bieden of door een lagere bijdrage te vragen voor eenzelfde risico.

Vanaf 1 januari 2016 dienen alle verzekeringsmaatschappijen te rapporteren volgens de nieuwe Europese regels van solvabiliteitsvereisten, beter gekend als ‘Solvency II’.  De objectieven van Solvency II zijn:

  • een grotere bewustwording over het nemen van risico’s en de gevolgen voor het kapitaal
  • de integratie/harmonisatie van de Europese verzekeringsmarkt nodig om hieraan het hoofd te kunnen bieden
  • de bescherming van de polishouders

AMMA is al enkele jaren volop bezig  zich voor te bereiden op de nieuwe solvabiliteitsvereisten en de eerste Solvency II- resultaten zijn intussen positief geaudit.

Niettegenstaande een Onderlinge geen maatschappelijk kapitaal heeft, worden er bijzondere reservefondsen aangelegd. De positieve saldi van de verschillende boekjaren worden gereserveerd en vormen samen met deze reservefondsen de solvabiliteitsmarge van de Onderlinge. Deze fondsen en reserves blijven echter steeds de eigendom van de aangesloten sociëtarissen.

Er bestaat binnen de Onderlinge bijgevolg geen tegenstrijdig belang tussen de aandeelhouders die naar winstmaximalisatie streven enerzijds en de verzekerden die een maximale dienstverlening wensen anderzijds.

Lees de statuten.

 

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07

Inschrijven op onze nieuwsbrief