AMMA -BA Privé Leven

Een verzekering BA Privé Leven (of "familiale") is onmisbaar als:

 • Uw zoon per ongeluk een voetbal door het raam van vrienden trapt,
 • Uw hond de jas van een bezoeker beschadigt,
 • Uw poetsvrouw op de bril van een bezoeker gaat zitten

De wet stelt u immers aansprakelijk voor de gevolgen van deze ongelukjes als de fout bij u, uw gezin, uw huisdieren of uw huispersoneel ligt. Kortom, een familiale verzekering is onmisbaar om u in te dekken tegen de mogelijk zware financiële gevolgen van dergelijke incidenten.

Deze verzekering waarborgt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid die de verzekeringnemer en zijn gezin kan ten laste gelegd worden voor lichamelijke of materiële schade veroorzaakt aan derden in het kader van het privéleven.

A. Basiswaarborgen:

 • Niet-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden in de privésfeer;
 • Burgerlijke aansprakelijkheid van verzekerden voor overlast veroorzaakt aan buren in de privésfeer:
 • Schade veroorzaakt door kinderen (niet verzekerd: professionele begeleiding).
 • Schade veroorzaakt door huisdieren (waaronder paarden) van verzekerden of onder hun toezicht.
 • Schade veroorzaakt tijdens de verplaatsingen.
 • Schade veroorzaakt met vervoermiddelen (boten, vliegtuigen, elektrische fietsen) en drones.
 • Schade veroorzaakt aan tijdelijk verblijf (vakantie, kot van een gezinslid of tijdens een vakantiekamp).
 • BOB-dekking: schade veroorzaakt aan het voertuig van een derde partij als gevolg van het rijden.

B. Optionele waarborgen:

 • Rechtsbijstand: strafrechtelijke verdediging, burgerlijk verhaal tegen de aansprakelijke derden, onvermogen van verantwoordelijke derden, strafrechtelijke borgstelling en gratieverzoek.

Deze lijst is niet uitputtend. Voor de exacte reikwijdte van de garantie en contractuele beperkingen verwijzen we naar de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn in het gedeelte "Referentiedocumenten".

A. De belangrijkste risico’s niet gedekt voor de basiswaarborgen zijn de schade voortvloeiend uit:

 • De BA die onderworpen is aan een wettelijk verplicht gestelde verzekering (bv. motorvoertuigen);
 • De persoonlijke BA van de verzekerde die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die het gevolg is van één van de volgende zware fouten:
  • Staat van dronkenschap of een gelijkaardige toestand;
  • Gewelddaden begaan op personen;-
  • Deelname door de verzekerde aan een vechtpartij, ordeverstoring, weddenschap of uitdaging.
 • Uw beroepsactiviteit.
 • Schade aan uw eigen eigendom of aan een ander lid van uw gezin maakt ook deel van de belangrijkste uitsluitingen.

B. De belangrijkste risico’s niet gedekt voor de optionele waarborg (Rechtsbijstand) zijn:

 • Kosten en honoraria inzake van een schadegeval met betrekking tot contractuele verplichtingen;
 • Schadevergoeding waarvoor de verzekerde veroordeeld werd;
 • Kosten en erelonen wanneer het terug te vorderen schadebedrag lager is dan de drempelbedragen.

Deze lijst is niet uitputtend. Voor de exacte reikwijdte van de garantie en contractuele beperkingen verwijzen we naar de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn in het gedeelte "Referentiedocumenten".

Gelieve kennis van alle onderstaande documenten te nemen alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in onze kantoren/ bij uw bemiddelaar:

De volgende documenten bevatten ook aanvullende informatie over de verzekering BA Privé Leven van AMMA:

 • De verzekering BA Privé Leven van AMMA is een verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid onderworpen aan het Belgisch recht.
   
 • Dit verzekeringscontract is een product van AMMA VERZEKERINGEN - Kunstlaan 39/1, 1040 Brussel BTW BE 0409.003.270 - een onderlinge verzekeringsmaatschappij opgericht in 1944 en erkend voor de branches van de niet-levensverzekeringen (1a 2 3 8 9 10a 10b 12 13 17) door de Nationale Bank van België onder de code 0126.
   
 • De verzekering BA Privé Leven van AMMA is een jaarcontract dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij ten minste 3 maanden voor de vervaldatum van het contract een opzegging wordt verstuurd.
   
 • Als u een klacht heeft, kunt u deze indienen bij de betreffende afdeling van AMMA Verzekeringen of bij de klachtendienst van AMMA (via compliance@amma.be ). Als de voorgestelde oplossing niet bevredigend is, kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: de Meeûssquare 35 in B-1000 Brussel, tel. +32 (0)2 547 58 71 - E-mail: info@ombudsman-insurance.be - web: www.ombudsman-insurance.be Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan het recht van de verzekerde om gerechtelijke stappen te ondernemen.
prod

Nieuw: gratis dekking voor elektrische fietsen en dronesNieuw:
gratis dekking voor elektrische fietsen en drones

 

Voortaan wordt uw elektrische fiets met trapondersteuning gratis verzekerd.

Drones onder 1kg zijn nu ook gedekt voor schade aan derden.

Geïnteresseerd?
Gelieve ons te contacteren op het nummer 02/209 02 20 of per mail consult@amma.be.

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07

Inschrijven op onze nieuwsbrief