AMMA-Gewaarborgd Inkomen

Dankzij onze waarborg gewaarborgd inkomen bent u beschermd tegen inkomensverlies. U ontvangt een vervangingsinkomen als u arbeidsongeschikt bent ingevolge ziekte of ongeval. 

Als geconventioneerd arts, tandarts, apotheker of kinesitherapeut kunt u uw bijdrage* ook gratis financieren via de sociale voordelen RIZIV.

De verzekering Gewaarborgd Inkomen voorziet de uitbetaling van een rente en de terugbetaling van de bijdragen* ingeval van invaliditeit die aanleiding geeft tot arbeidsongeschiktheid van verzekerde. 

Bij het afsluiten van uw polis kunt u kiezen tussen een dekking voor « ziekte » en een dekking voor « ziekte en ongeval ».

De dekking is geldig zowel tijdens het beroeps- als het privéleven van de verzekerde.

De belangrijkste dekkingen voor zowel de formule "ziekte" als de formule "ziekte en ongeval" zijn als volgt:
 
A. Rente toegekend op basis van de hoogste graad van economische of fysiologische invaliditeit
 
 • U hebt recht op een rente in geval van gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid, zonder tijdsbeperking indien medisch verantwoord.
   
 • De jaarlijkse rente wordt berekend op basis van de hoogste graad van fysiologische of economische invaliditeit.
   
 • U bent, afhankelijk van de onderschreven dekking, verzekerd tegen ofwel alleen ziekte ofwel ziekte en ongeval en dit prive en beroepsmatig.
 
B. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid onbeperkt in de tijd indien medisch verantwoord
 
Gedurende de periode waarin u arbeidsongeschikt bent, hebt u eveneens recht op een terugbetaling van uw bijdragen* in evenredigheid met de graad van invaliditeit. 
 
Deze lijst is niet uitputtend. Voor de exacte reikwijdte van de garantie en contractuele beperkingen verwijzen we naar de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn in het gedeelte "Referentiedocumenten".
De belangrijkste risico’s niet gedekt van onze verzekering Gewaarborgd Inkomen (dekkingsformules "ziekte" en "ziekte en ongeval" zijn:
 
 • Zelfmoord of poging tot zelfmoord en/of vrijwillige zelfverminking,
 • Gevolgen of verwikkelingen van een uitgesloten voorafbestaande ziekte of aandoening,
 • Zenuwziekten zonder objectief vastgestelde fysiologische verschijnselen,
 • Ziekte deels of volledig veroorzaakt door een overmatig gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen,
Deze lijst is niet uitputtend. Voor de exacte reikwijdte van de garantie en contractuele beperkingen verwijzen we naar de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn in het gedeelte "Referentiedocumenten".
Gelieve kennis van alle onderstaande documenten te nemen alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in onze kantoren/ bij uw bemiddelaar:
 
De volgende documenten bevatten ook aanvullende informatie over de verzekering Gewaarborgd Inkomen van AMMA:
 
 • De polis Gewaarborgd Inkomen van AMMA is een arbeidsongeschiktheidsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht.
   
 • Dit verzekeringscontract is een product van AMMA VERZEKERINGEN - Kunstlaan 39/1, 1040 Brussel BTW BE 0409.003.270 - een onderlinge verzekeringsmaatschappij opgericht in 1944 en erkend voor de branches van de niet-levensverzekeringen (1a 2 3 8 9 10a 10b 12 13 17) door de Nationale Bank van België onder de code 0126.
   
 • De verzekering Gewaarborgd Inkomen van AMMA is een contract afgesloten tot de einddatum vermeld in de bijzondere voorwaarden (de maximumleeftijd is 67 jaar). De mogelijkheid tot opzegging is voorbehouden aan de verzekeringsnemer die ten minste 3 maanden voor de vervaldatum van het contract een opzegging kan versturen.
   
 • Als u een klacht heeft, kunt u deze indienen bij de betreffende afdeling van AMMA Verzekeringen of bij de klachtendienst van AMMA (via compliance@amma.be). Als de voorgestelde oplossing niet bevredigend is, kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, (de Meeûssquare 35 in B-1000 Brussel, Tel. +32 (0)2 547 58 71 - E-mail: info@ombudsman-insurance.be - Web: www.ombudsman-insurance.be ). Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan het recht van de verzekerde om gerechtelijke stappen te ondernemen.
   

Met bijdragen bedoelen we de premies voor uw verzekeringspolis.

prod

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07

Inschrijven op onze nieuwsbrief