AMMA - Brand & Diefstal

Brand, overstroming, storm of inbraak zijn schadegevallen die kunnen gebeuren.

Gelukkig dekt een brand- en diefstalverzekering de schade aan uw huis en alles wat ermee te maken heeft.

De verzekering « Brand & Diefstal » van AMMA biedt specifieke waarborgen voor de zorgsector en dekt voor eigenaars en huurders:

 • uw woning ;
 • uw professionele praktijk.

De woonverzekering van AMMA is een uitgebreide brandverzekering die uw gebouw en/of inhoud tegen een groot aantal risico's dekt.

A. Basiswaarborgen:
 
 • Schade bij brand, storm, natuurrampen, waterschade en glasbreuk; 
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw; 
 • Rechtsbijstand; 
 • Wedersamenstelling beschadigde of verloren medische gegevens;
 • Ontdooiing van geneesmiddelen;
 • Alle risico’s computers & toebehoren;
 • Breuk van lichtreclame.
B. Optionele waarborgen:
 
 • Diefstal/poging tot diefstal;
 • Bedrijfsverlies;
 • Onrechtstreekse verliezen.
Deze lijst is niet uitputtend. Voor de exacte reikwijdte van de garantie en contractuele beperkingen verwijzen we naar de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn in het gedeelte "Referentiedocumenten".
A. De belangrijkste risico’s niet gedekt van de basiswaarborgen zijn de volgende:
 
 • Verlies of schade voortkomende uit opzettelijke daden gesteld door de verzekerde of met zijn medeplichtigheid;
 • Schade aan constructies en hun inhoud die geheel of gedeeltelijk open zijn, of in opbouw, herstelling, verbouwing zijn of schade aan een gebouw in verval of aan de inhoud die zich in een gebouw in verval bevindt;
 • Schade aan motorvoertuigen, in het bijzonder auto's, scooters of motorfietsen >50cc / 4kW ;
 • Schade door storm veroorzaakt aan zwembaden, tennis‐ en golfterreinen;
 • Schade aan toestellen ingevolge slijtage of eigen gebrek;
 
B. De belangrijkste risico’s niet gedekt van de optionele waarborgen zijn de volgende:
 
 • Betreffende de waarborg onrechtstreekse verliezen: deze waarborg is niet van toepassing op schadegevallen met betrekking tot de waarborg Natuurrampen en Diefstal.    
 • Betreffende de waarborg diefstal/poging tot diefstal: diefstal met medeplichtigheid van de verzekerde en diefstal van dieren.
 • Betreffende de waarborg bedrijfsverlies: de vergoedingen bedrijfsverlies zijn niet van toepassing voor schadegevallen met betrekking tot de waarborg Natuurrampen en Diefstal.
Deze lijst is niet uitputtend. Voor de exacte reikwijdte van de garantie en contractuele beperkingen verwijzen we naar de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn in het gedeelte "Referentiedocumenten".
Gelieve kennis van alle onderstaande documenten te nemen alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in onze kantoren/ bij uw bemiddelaar.
 

De volgende documenten bevatten ook aanvullende informatie over de brand- en diefstalverzekering van AMMA:
 
 • De Brand- en Diefstalpolis van AMMA is een zaakverzekering onderworpen aan het Belgisch recht.
   
 • Dit verzekeringscontract is een product van AMMA VERZEKERINGEN - Kunstlaan 39/1, 1040 Brussel BTW BE 0409.003.270 - een onderlinge verzekeringsmaatschappij opgericht in 1944 en erkend voor de branches van de niet-levensverzekeringen (1a 2 3 8 9 10a 10b 12 13 17) door de Nationale Bank van België onder de code 0126.
   
 • De Brand- en Diefstalpolis van AMMA is een jaarcontract dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij ten minste 3 maanden voor de vervaldatum van het contract een opzegging wordt verstuurd.
   
 • Als u een klacht heeft, kunt u deze indienen bij de betreffende afdeling van AMMA Verzekeringen of bij de klachtendienst van AMMA (via compliance@amma.be ). Als de voorgestelde oplossing niet bevredigend is, kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in B-1000 Brussel, tel. +32 (0)2 547 58 71 - E-mail: info@ombudsman-insurance.be, Web: www.ombudsman-insurance.be). Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan het recht van de verzekerde om gerechtelijke stappen te ondernemen.
prod

Wist u dat ? Brandverzekering voor huurders

 

 

 

 

 

 

In Wallonië is het decreet betreffende de woninghuurovereenskomst van kracht sinds 1 september 2018. In Vlaanderen bestaat de verplichting vanaf 1 januari 2019. En in Brussel? De nieuwe regelgeving voor de regio Brussel op de woningverhuurovereenkomst voorziet de verplichte afsluiting van een brandverzekeringscontract niet.

De huurder wordt verondersteld aansprakelijk te zijn voor de brand in de woning die hij huurt.

Meer informatie ...

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07

Inschrijven op onze nieuwsbrief