AMMA Hospi

 

Door te kiezen voor onze verzekering "AMMA Hospi" bent u beschermd tegen de financiële risico's van een hospitalisatie of het nu gaat om een verblijf in ziekenhuis of een dagopname.

 

 

 

Wanneer een verzekerde in een verpleeginrichting opgenomen wordt ten gevolge van een ongeval, een ziekte, een zwangerschap of een bevalling, dekt de waarborg “Hospitalisatie”, binnen de grenzen bepaald door de algemene en/of bijzondere voorwaarden, de terugbetaling van de kosten die in rechtstreeks verband staan
met deze hospitalisatie
.

Er zijn twee formules: “Safe” en “Serenity”. Hieronder vindt u een overzicht van de voordelen van deze twee formules. U kiest het type formule dat het beste bij u past:

De lijst in de tabel is niet uitputtend. Voor de exacte reikwijdte van de garantie en contractuele beperkingen verwijzen we naar de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn in het gedeelte "Referentiedocumenten".

De belangrijkste risico’s die niet door onze verzekering AMMA Hospi (formules “Safe” en “Serenity”) gedekt worden zijn:

 • een ongeval dat zich heeft voorgedaan of een ziekte waarvan de symptomen zich hebben gemanifesteerd vóór de aanvangsdatum van de verzekeringsovereenkomst;
 • de esthetische zorgen en behandelingen tenzij deze veroorzaakt worden door een verzekerde ziekte of een verzekerd ongeval;
 • kuurbehandelingen zoals bijvoorbeeld badkuren, thalassotherapie, diëten;
 • de beroepsmatige uitoefening van om het even welke sport (trainingen inbegrepen);
 • de poging tot zelfmoord;
 • de kosten die het gevolg zijn van dronkenschap, alcoholisme, alcoholintoxicatie, het gebruik van verdovende middelen, hallucinogenen of andere drugs.

Deze lijst is niet uitputtend. Voor de exacte reikwijdte van de garantie en contractuele beperkingen verwijzen we naar de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn in het gedeelte "Referentiedocumenten".

Gelieve kennis van alle onderstaande documenten te nemen alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in onze kantoren/ bij uw bemiddelaar:

De volgende documenten bevatten ook aanvullende informatie over de verzekering AMMA Hospi van AMMA:

 • De verzekering AMMA Hospi van AMMA is een verzekering voor personen onderworpen aan het Belgisch recht.
   
 • Dit verzekeringscontract is een product van AMMA VERZEKERINGEN - Kunstlaan 39/1, 1040 Brussel BTW BE 0409.003.270 - een onderlinge verzekeringsmaatschappij opgericht in 1944 en erkend voor de branches van de niet-levensverzekeringen (1a 2 3 8 9 10a 10b 12 13 17) door de Nationale Bank van België onder de code 0126.
   
 • De verzekering AMMA Hospi van AMMA is een levenslang contract. De mogelijkheid tot opzegging is voorbehouden aan de verzekeringsnemer die ten minste 3 maanden vòòr de vervaldatum van het contract een opzegging kan versturen.
   
 • Als u een klacht heeft, kunt u deze indienen bij de betreffende afdeling van AMMA Verzekeringen of bij de klachtendienst van AMMA (via compliance@amma.be). Als de voorgestelde oplossing niet bevredigend is, kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 in B-1000 Brussel, tel. +32 (0)2 547 58 71 - E-mail: info@ombudsman-insurance.be - web: www.ombudsman-insurance.be). Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan het recht van de verzekerde om gerechtelijke stappen te ondernemen.
prod

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07

Inschrijven op onze nieuwsbrief