Waarom AMMA?

Als zorgverstrekker heeft u een aantal bijzondere noden. AMMA heeft voor elke verzekeringsbehoefte een contract ontwikkeld met specifieke waarborgen die vertrekken vanuit uw beroep als zorgverstrekker. Zo kunnen wij optimaal aan uw verzekeringsbehoeften beantwoorden. Bij AMMA krijgt u bovendien een verzekeringscontract (para)medische beroepsaansprakelijkheid dat als het beste op de markt beschouwd mag worden.

AMMA werd in 1944 door een aantal zorgverstrekkers opgericht met als unieke doelstelling de verzekeringsbelangen van de (para)medische sector beter en efficiënter te behartigen.  

Sinds 1944 is AMMA uitgegroeid tot een toonaangevende verzekeringsonderneming. AMMA is de marktleider voor (para)medische beroepsaansprakelijkheid, én een bevoorrechte partner van 61.000 collega-zorgverstrekkers. Vandaag beheren de zorgverleners AMMA in samenwerking met onze verzekeringsspecialisten. Bovendien zijn de zorgverstrekkers ook vertegenwoordigd in onze Raad van Bestuur (zie de rubriek 'Woord van de Voorzitter').   Een strategie die loont, want AMMA sluit elk jaar af met een positief saldo sinds 1993.

AMMA wil in de toekomst haar leiderspositie in (para)medische beroepsaansprakelijkheid verder verstevigen opdat zij uw belangen tot het uiterste kan blijven verdedigen.

In deze rubriek vindt u tien belangrijke redenen om, zoals ruim 61.000 collega’s, het beheer van uw contract (para)medische aansprakelijkheid aan AMMA toe te vertrouwen.

Onze medewerkers staan klaar om u te helpen.

Aarzel niet om ons te contacteren!

7. U BLIJFT 20 JAAR GEDEKT VOOR DE (PARA)MEDISCHE FOUTEN TIJDENS UW CONTRACT, OOK NA HET EINDE ERVAN!

oth

De ruime dekking in de tijd van AMMA’s B.A. Beroep, tot 20 jaar na een (para)medische fout, vormt ongetwijfeld één van onze belangrijkste voordelen.

Wanneer u een einde wenst te stellen aan het contract B.A. Beroep van AMMA, bijvoorbeeld:

  • omwille van een wijziging in uw beroepssituatie

  • bij stopzetting van uw praktijk

  • wanneer het contract eindigt ten gevolge van uw overlijden

dan blijft de dekking verworven voor alle schadevoorvallen en alle klachten die tegen u (of tegen uw erfgenamen) worden ingediend na de beëindiging van het contract.

De (para)medische fout, het zogenaamde ‘schadeverwekkend feit’, moet natuurlijk gebeurd zijn tijdens de looptijd van uw contract.

Dit wil zeggen dat AMMA u zal dekken tijdens de volledige duur van de wettelijke verjaringstermijn, zonder enige bijkomend supplement.

AMMA verzekert u volgens het systeem van het 'schadeverwekkend feit'. Andere verzekeringsformules die dekking verlenen volgens 'het zich voordoen, het optreden of het manifesteren van de schade of van een schadegeval' of 'het moment van indienen van de klacht' bieden geen of slechts een beperkte nadekking en zorgen ervoor dat u de gevangene wordt van uw verzekeraar.

U zult begrijpen dat een beperkte (of geen) nadekking voor u en uw erfgenamen bijzonder nadelige gevolgen kan hebben.

Wilt u meer weten? Vraag dan via consult@amma.be onze brochure aan in verband met de nadekking (posterioriteit) volgens de diverse verzekeringssystemen.

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07

Inschrijven op onze nieuwsbrief