Waarom AMMA?

Als zorgverstrekker heeft u een aantal bijzondere noden. AMMA heeft voor elke verzekeringsbehoefte een contract ontwikkeld met specifieke waarborgen die vertrekken vanuit uw beroep als zorgverstrekker. Zo kunnen wij optimaal aan uw verzekeringsbehoeften beantwoorden. Bij AMMA krijgt u bovendien een verzekeringscontract (para)medische beroepsaansprakelijkheid dat als het beste op de markt beschouwd mag worden.

AMMA werd in 1944 door een aantal zorgverstrekkers opgericht met als unieke doelstelling de verzekeringsbelangen van de (para)medische sector beter en efficiënter te behartigen.  

Sinds 1944 is AMMA uitgegroeid tot een toonaangevende verzekeringsonderneming. AMMA is de marktleider voor (para)medische beroepsaansprakelijkheid, én een bevoorrechte partner van 61.000 collega-zorgverstrekkers. Vandaag beheren de zorgverleners AMMA in samenwerking met onze verzekeringsspecialisten. Bovendien zijn de zorgverstrekkers ook vertegenwoordigd in onze Raad van Bestuur (zie de rubriek 'Woord van de Voorzitter').   Een strategie die loont, want AMMA sluit elk jaar af met een positief saldo sinds 1993.

AMMA wil in de toekomst haar leiderspositie in (para)medische beroepsaansprakelijkheid verder verstevigen opdat zij uw belangen tot het uiterste kan blijven verdedigen.

In deze rubriek vindt u tien belangrijke redenen om, zoals ruim 61.000 collega’s, het beheer van uw contract (para)medische aansprakelijkheid aan AMMA toe te vertrouwen.

Onze medewerkers staan klaar om u te helpen.

Aarzel niet om ons te contacteren!

5. DE UITSLUITINGEN EN DE ZWARE FOUTEN IN UW CONTRACT ZIJN TOT EEN STRIKT MINIMUM BEPERKT!

oth

Voor de niet-gewaarborgde schadegevallen en de definities van de zware fouten, bestaan er tussen de verzekeraars heel wat verschilpunten.

Uitsluitingen kunnen de dekkingsvoorwaarden in ernstige mate uithollen, lees dus grondig uw contract. 

Sommige verzekeraars formuleren hun uitsluitingen bijzonder vaag zodat zij voor de verzekerde een reëel gevaar inhouden. Enkele voorbeelden: de uitsluiting van de schade ten gevolge van het niet naleven van de informatieplicht en/de de geïnformeerde toestemming, niet-deontologische handelingen, verouderde technieken, het verzuimen van niet-gedefinieerde voorzichtigheidsnormen, het nemen van onredelijke risico's, het uitvoeren van overbodige handelingen...

In het contract van AMMA zijn er weinig of geen uitsluitingen van dekking van uw (para)medische activiteiten.

Waar andere verzekeraars niet-verzekerde schadegevallen hernemen onder 'uitsluitingen', voorziet AMMA in de meeste gevallen deze schadegevallen onder 'zware fout'. Het onderscheid tussen ‘uitsluitingen en ‘zware fout’ is niet onbelangrijk, integendeel!

Bij een zware fout ligt de bewijslast bij de verzekeraar. Zolang de verzekeraar het bewijs niet kan leveren, moet de waarborg verleend worden in geval van schade.

Bij een uitsluiting ligt de bewijslast bij de verzekerde. Concreet betekent dit dat de verzekerde moet bewijzen dat de grond van de uitsluiting aangehaald door de verzekeraar onterecht is. 

U ziet dat de aanpak van AMMA in het voordeel werkt van haar sociëtarissen!

Andere verzekeraars beschouwen de volgende schadegevallen als uitsluitingen, waar ze bij AMMA als zware fout worden hernomen, nl.

schade door:

  • het overtreden van wetten en reglementen
  • alcoholintoxicatie en abusief gebruik van geneesmiddelen
  • het verlenen van hulp aan personen in nood (artikel 422 bis & ter van het Strafwetboek)

Het contract van AMMA voorziet evenmin een ‘vrijstelling’ of een ‘franchise’ bij een schadegeval (d.w.z. een bedrag dat de verzekeringnemer persoonlijk moet betalen). Enkel dierenartsen moeten bij bepaalde activiteiten zelf, beperkt, tussenkomen.

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07

Inschrijven op onze nieuwsbrief