Fonds medische ongevallen

Bij de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van de schade als gevolg van de geneeskundige verzorging, die op 2 april 2010 in werking is getreden, werd een Fonds voor Medische Ongevallen (FMO) opgericht om tussenbeide te komen om advies te geven en eventueel een schadevergoeding toe te kennen aan patiënten die menen schade te hebben geleden ten gevolge van de verstrekking van geneeskundige verzorging.

 

4. Adviezen van het Fonds

oth
Advies over de verantwoordelijkheid:
 
Het Fonds kan na een analyse van alle relevante informatie tot de volgende vaststellingen komen:
  • De zorgverlener is aansprakelijk. Het Fonds verzoekt aan de verzekeraar een voorstel tot schadevergoeding te doen. Indien de zorgverlener niet of niet voldoende verzekerd is, doet het Fonds zelf een voorstel.
  • De zorgverlener is niet aansprakelijk. Het Fonds zelf dient alleen een voorstel tot schadeloosstelling in als aan de voorwaarden van het medische ongeval zonder schadeloosstelling is voldaan.
  • De schade is niet vergoedbaar. De procedure wordt beëindigd.

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07

Inschrijven op onze nieuwsbrief