Fonds medische ongevallen

Bij de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van de schade als gevolg van de geneeskundige verzorging, die op 2 april 2010 in werking is getreden, werd een Fonds voor Medische Ongevallen (FMO) opgericht om tussenbeide te komen om advies te geven en eventueel een schadevergoeding toe te kennen aan patiënten die menen schade te hebben geleden ten gevolge van de verstrekking van geneeskundige verzorging.

 

1. Definitie en functie

oth
Er werd een Fonds voor de Medische Ongevallen opgericht, dat verantwoordelijk is voor het vergoeden van schade:
  • bij een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid
  • bij een medisch ongeval met aansprakelijkheid waarvan de verzekeraar van de zorgverlener de aansprakelijkheid betwist of een kennelijk ontoereikend voorstel doet
  • bij een medisch ongeval met aansprakelijkheid, wanneer de zorgverlener niet of onvoldoende verzekerd is.
Het Fonds biedt een gratis buitengerechtelijke procedure, met als doel het aantal gerechtelijke procedures terug te dringen. Het publiekrechtelijke Fonds wordt uitsluitend door de staat gefinancierd en is een dienst van RIZIV.
 
Tweesporensysteem
 
De patiënt heeft de keuze: hij kan de zaak inleiden
  • Hetzij voor de rechter, door een vordering tot schadevergoeding op grond van aansprakelijkheid in te stellen,
  • Hetzij voor het Fonds voor Medische Ongevallen. 
Deze keuze kan worden herroepen. Het is echter niet mogelijk de compensatie van beide systemen te combineren.
 
Vanaf wanneer van toepassing?

De wet is van toepassing sinds 31/03/2010 (B.S. 02/04/2012) en zal moeten toegepast worden op al de schadeverwekkende feiten die zich vanaf dan hebben voorgedaan. Het Fonds voor Medische Ongevallen is per 1 september 2012 operationeel.

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07

Inschrijven op onze nieuwsbrief