‹ Terug naar het overzicht
03FEB
2021
03/02/2021 Pers

Vaccinatiecampagne COVID-19: toepassing van de waarborgen B.A. Beroep en B.A. Uitbating

news

 

(UPDATE 02/04)

Beste sociëtaris,


In het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 worden de waarborgen BAB en BAU als volgt toegepast:
 

A. Voor de prestaties buiten de door de overheid georganiseerde (mobiele of  niet mobiele) vaccinatiecentra: 

 • AMMA VERZEKERINGEN bevestigen u dat de waarborgen BAB en BAU verworven blijven volgens de onderschreven algemene en bijzondere voorwaarden.
   
 • De waarborg blijft beperkt tot de verzekerden (artsen en verpleegkundigen) die krachtens de wet een vaccin mogen toedienen.
   
 • De waarborg blijft beperkt tot de verzekerden die krachtens de wet van 06.11.2020 (bijlage 1) en de omzendbrief van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (bijlage 2) daartoe bevoegd zijn. Niet bevoegden mogen tijdelijk vaccineren mits voldaan is aan de zeven cumulatieve voorwaarden van de wet van 6 november 2020.
   
 • De waarborg blijft beperkt tot de prestaties die conform het vaccinatieprotocol uitgevoerd worden.
   
 • De waarborg is verworven voor geneesheren die vaccineren daar waar zij dit binnen hun specialisatie gewoonlijk niet doen.
   
 • De verzekerden worden onderling als derden beschouwd zodat bijvoorbeeld verpleegkundigen van een ziekenhuis hun collega’s kunnen vaccineren op voorwaarde dat voldaan is aan de hiervoor vermelde criteria.
   
 • De  waarborg is eveneens verworven indien beroep werd gedaan op onbezoldigde of bezoldigde vrijwilligers voor zover deze krachtens de wet een vaccin mogen toedienen. In dit geval omvat deze waarborg ook de persoonlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger conform de wettelijke bepalingen.
   
 • Er worden geen bijpremies toegepast voor bovenvermelde waarborgen.
   

B. Voor de prestaties in de door de overheid georganiseerde (mobiele of niet mobiele) vaccinatiecentra:

Er werd door de diensten van de Overheid een afzonderlijk contract afgesloten om de prestaties in het kader van de organisatie en de deelname aan de organisatie in vaccinatiecentra te waarborgen.

Uw contract waarborgt de medisch-technische prestaties in de mate dat het voormelde contract van het vaccinatiecentrum hiervoor geen waarborg zou verlenen en na uitputting van de verzekerde kapitalen.

De aansprakelijkheid in het kader van de opbouw en de organisatie van vaccinatiecentra is niet verzekerd. De functies die leiding, toezicht en coördinatie impliceren blijven eveneens uitgesloten. Mits bijpremie kan de functie van leidinggevende, toezichthoudende of coördinator in uw contract opgenomen worden. Neem hiervoor contact op met onze diensten.
 
 

 

Voor de andere mededelingen in verband met onze waarborgen in het kader van de COVID-19 pandemie, gelieve de volgende link te raadplegen.

 

Het team AMMA Verzekeringen

Inschrijven op onze nieuwsbrief