‹ Terug naar het overzicht
01APR
2022
01/04/2022 Pers

Vaccinatiecampagne COVID-19: toepassing van de waarborgen B.A. Beroep en B.A. Uitbating voor apothekers

news

Auteur: BDV

 

AMMA Verzekeringen bevestigt u dat de waarborgen BAB en BAU verworven blijven, in het kader van de COVID-19/Coronavirus pandemie, volgens de onderschreven algemene en bijzondere voorwaarden, voor de verzekerde apothekers, overeenkomstig de wet van 28 februari 2022 betreffende de vaccinatie en toediening van vaccins vergund voor de profylaxe van COVID-19. (link naar het Belgisch Staatsblad)

Dit betreft apothekers:    
 
- die de artsenijbereidkunde uitoefenen en gemachtigd zijn om voor te schrijven en toe te dienen:

a) vaccins die enkel zijn vergund voor de profylaxe van het coronavirus SARS-CoV-2;
b) subcutane of intramusculaire adrenaline, indien de patiënt na de bedoelde vaccinatie, een anafylactische shock ervaart.

- mits het slagen van een specifieke opleiding;
- die hun beroep in voor het publiek opengestelde apotheken uitoefenen.

Volgens dezelfde wet moet het vaccin onmiddellijk worden toegediend in de apotheek waar het voorschrift en de aflevering werden verricht.

De huidige uitbreiding vervalt automatisch op het ogenblik dat er een einde gesteld wordt aan de overheidsmaatregelen met betrekking tot de COVID-19/Coronavirus pandemie.

 

 

Voor de andere mededelingen in verband met onze waarborgen in het kader van de COVID-19 pandemie, gelieve de volgende link te raadplegen.

 

Het team AMMA Verzekeringen

Inschrijven op onze nieuwsbrief