B.A. Uitbating Huisartsenkringen

oth

1. Waarom een verzekering B.A Uitbating Huisartsenkringen afsluiten ?

Het oprichten van een VZW is verplicht om de financiering van het RIZIV te bekomen. Het aan de huisartsenkring toebedeelde takenpakket, brengt voor de VZW, haar bestuurders en haar leden heel wat aansprakelijkheidsrisico's mee. Hun verantwoordelijkheid kan weerhouden worden en hen verplichten tot het betalen van schadevergoeding. Zoals geweten, worden particulieren alsmaar mondiger en zullen zij niet nalaten naar de rechtbank te stappen.

Volgens de vzw-wet is de vereniging tevens aansprakelijk voor de nalatigheden van haar bestuurders, organen en aangestelden die haar vertegenwoordigen.

De vzw geniet rechtspersoonlijkheid en kan dus vervolgd worden.

Ze kan ook een polis sluiten om zichzelf en de persoonlijke aansprakelijkheid van haar beheerders en bestuurders te verzekeren.

De verzekering van de kring zal de persoonlijke beroepspolis van de verzekerde artsen aanvullen maar geenszins vervangen.

Ze biedt een vergoeding voor de lichamelijke schade en/of het overlijden als gevolg van een ongeval in het kader van de kringactiviteiten.

2. Waarom een verzekering B.A. Uitbating Huisartsenkringen afsluiten bij AMMA  ?

AMMA, een gespecialiseerde medische verzekeraar, is marktleider in de verzekeringen voor huisartsen.

Zij biedt nu aan de huisartsenkringen een uniek verzekeringsproduct dat volledig beantwoordt aan de verwachtingen die u in haar terecht mag stellen : een optimale bescherming aan uiterst voordelige premievoorwaarden.

In tegenstelling met standaarddekkingen, werd het door AMMA opgesteld contract op maat uitgedokterd om alle aansprakelijkheidsgevallen te dekken, die voortvloeien uit het aan de huisartsenkringen toebedeelde takenpakket en om belangenconflicten ten nadele van medici en patiënten te vermijden.

Het unieke contract van AMMA :

  • neemt de verdediging van de verzekerden ten laste van zodra hun aansprakelijkheid ingeroepen wordt,
  • vergoedt de benadeelde indien nodig,
  • vergoedt de bestuurders en/of de artsen als zij het slachtoffer zijn van een ongeval.

Terug naar de informatiefiche B.A Uitbating Huisartsenkringen

Contacteer ons!

Vragen over onze producten?
Contacteer Dirk Jonckheere op: 

0478/38 00 26

Laat u opbellen

Vraag dat iemand u opbelt.

Vragen over producten

02/209 02 01Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07