Veelgestelde vragen

Deze rubriek geeft een samenvatting weer van enkele veelgestelde vragen. Ze is niet bindend. Bij twijfel zal steeds verwezen worden naar de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden vermeld op de polis.

Brand

Het gebeurt jammer genoeg vaak dat bij afwezigheid van de bewoners een brand fataal is: vooraleer men de vlammen buiten kan zien is de temperatuur in het huis zo hoog opgelopen dat alles verwoest wordt. Ook de rook, het roet en het bluswater veroorzaken extra schade.

Wanneer u uw woning of praktijkruimte niet volledig verzekert, is de kans groot dat de verzekeraar de "evenredigheidsregel" zal toepassen: wanneer slechts een deel van de waarde verzekerd wordt, zal dit deel ook op de schade toegepast worden. B.v.: de herbouwwaarde van de woning is 200.000 euro maar u verzekert slechts 150.000 euro (75%). Bij een schade van 10.000 euro betaalt uw verzekeraar dan ook 7.500 euro (75%) uit.

De algemene regel in brandverzekering is dat u het volledige bedrag moet verzekeren.

Verzekeraars hebben systemen om het te verzekeren bedrag (kapitaal) te berekenen en zij moeten dit normaliter aan u voorstellen. Ook AMMA stelt een "evaluatierooster" ter uwer beschikking. Het invullen van dit rooster vraagt even tijd en wat rekenwerk, maar het is het veiligste systeem, want zo bent u er absoluut zeker van dat u niet onderverzekerd bent, dat de evenredigheidsregel niet zal toegepast worden en dat u een volledige vergoeding krijgt voor de geleden schade.

Bij het correct invullen van het evaluatierooster garandeert AMMA u dat u uw bezittingen, na een schadegeval, altijd in oorspronkelijke staat kan herstellen of heropbouwen. Ook al zou dit meer kosten dan het kapitaal dat in uw verzekeringspolis verzekerd is. B.v.: uw woning is verzekerd voor 300.000 euro, maar de heropbouw vandaag de dag kost 350.000 euro. AMMA keert u dit bedrag uit.

Kijk dan ook goed na of uw verzekeringscontract het te verzekeren kapitaal vermeldt. Zo kunt u op uw beide oren slapen.

Wanneer uw contract het te verzekeren kapitaal vermeldt, kunt u op basis van deze bedragen gemakkelijk een offerte bij AMMA aanvragen voor de vernieuwde en uitgebreide brand- & diefstalverzekering. Zo kunt u een juiste premievergelijking maken.

U heeft momenteel uw brandverzekering bij een andere verzekeraar en u heeft hiervoor in het verleden een evaluatierooster ingevuld? Wanneer u uw brandverzekering wenst over te dragen naar AMMA, dan neemt AMMA het bestaande evaluatierooster over en moet u geen nieuw rooster meer invullen.

De inhoud van een woning kan bijna volledig in nieuwwaarde verzekerd worden. D.w.z. dat de vergoeding zal bestaan uit de nieuwprijs die in de winkel moet betaald worden.

Er bestaat een uitzondering voor goederen die snel aan slijtage onderhevig zijn (b.v. kledij en linnengoed) en voor goederen die niet nieuw te koop zijn (b.v. antiek).

De wetgeving verbiedt het om de sleet in mindering te brengen wanneer deze kleiner is dan 30%. M.a.w.: een zetel met nieuwwaarde 1.000 euro en sleet ten belope van 30% is nog steeds vergoedbaar voor 1.000 euro.

AMMA heeft bovendien een zeer gunstige regeling wanneer de sleet groter is dan 30%. Bijvoorbeeld wanneer uw salon voor 50% versleten is, zal AMMA bij schade nog voor 80% vergoeden.

Het is fout de verkoopwaarde van uw woning of praktijkruimte te willen gebruiken in de brandverzekering. Verzekeraars maken volledig abstractie van deze waarde. Als eigenaar verzekert u de heropbouwwaarde van uw woning/praktijkruimte en hierbij speelt de waarde van de grond geen enkele rol. Bij de verkoopwaarde des te meer.

Bijvoorbeeld een woning met een groot stuk extra bouwgrond zal in verkoopwaarde wellicht hoger scoren dan in heropbouwwaarde. Ook bij heropbouwwaarde mag de verzekeraar de eerste 30% sleet niet in mindering brengen (zie de  vraag hierboven).

Het is altijd mogelijk te veranderen van verzekeraar voor de brandverzekering voor uw inboedel (bezittingen, professioneel materiaal,...), mits inachtname van drie maanden opzegperiode.

Ook voor een gebouw, al dan niet gekoppeld aan een hypothecaire lening, kan men - in principe - steeds van verzekeraar veranderen. Opnieuw met inachtname van drie maanden opzegperiode. Lees in dit geval de voorwaarden van uw brandpolis en van uw hypothecaire lening na.

De huurder van een gebouw (appartement, huis, praktijkruimte,...) zal ook voor de verzekering van zijn aansprakelijkheid moeten uitkijken. Op het einde van de huur moet het gebouw immers teruggegeven worden aan de verhuurder. De aansprakelijkheid van de huurder kan oplopen tot de werkelijke waarde van het gebouw. Dit is de heropbouwwaarde min de sleet. AMMA helpt u uiteraard om deze waarde te berekenen.

Dit is niet noodzakelijk. U kan ook beslissen om een ander gebouw te kopen met de vergoeding voor het afgebrande gebouw.

Wanneer u noch herstelt, noch herbelegt (ander gebouw kopen), dan is er nog steeds in de landverzekeringswet een minimumvergoeding voorzien. Binnen de 30 dagen na overeenkomst over de schade moet een verzekeraar die in nieuwwaarde verzekert minstens 80% van de schade betalen.

AMMA gaat echter verder en vergoedt onmiddellijk 100%. Afhankelijk van wat u met de ontvangen schadevergoeding doet, zal deze verhoogd worden met de BTW (herstelling of nieuwbouw) of met de registratierechten (aankoop ander gebouw).

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07