Beleid voor het beheer van persoonsgegevens in een aanwervingsprocedure

Dit document wil u in alle klaarheid informeren over de behandeling van persoonsgegevens van kandidaten voor een betrekking bij onze Vereniging

 

Verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens

oth

De verantwoordelijke voor de verwerking is AMMA VERZEKERINGEN OV met zetel aan de Kunstlaan 39/1 te 1040 BRUSSEL. Voor elke vraag in dit verband kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming, u kunt contact opnemen via dpo@amma.be

De persoonsgegevens die u meedeelt in het raam van een aanwervingsprocedure mogen door AMMA behandeld worden voor volgende doeleinden: om het vlot verloop van de procedure te waarborgen en om u op de hoogte te brengen van eventuele toekomstige vacatures. Zij worden niet doorgegeven aan derden.

Deze gegevens zijn noodzakelijk

  • Voor het onderhandelen over en, in voorkomend geval, het afsluiten van een arbeidsovereenkomst
  • Om ons toe te laten onze wettelijke verplichtingen na te komen voor organisatie en vereiste competenties
  • Met als doel de legitieme belangen na te streven, namelijk om het aangepast zijn aan het profiel aan een vacature te evalueren, om de kandidaten in te lichten over onze analyse, om efficiënt de noden van de interne administratie te vervullen, om het ons mogelijk te maken te antwoorden op latere sollicitaties of om onze verplichtingen tegenover een aanwervingsbureau na te kunnen komen.

Mocht uw kandidatuur niet weerhouden zijn op het einde van de aanwervingsprocedure dan zullen de verzamelde persoonsgegevens bewaard blijven gedurende twee jaar (voor het personeel van AMMA gelden specifieke regels).

Indien aan de wettelijke voorwaarden voldaan is geniet u van een recht tot toegang tot uw persoonsgegevens, samen met het recht op hun verbetering, hun verwijdering, de beperking of het verbod van de verwerking en het recht op overdraagbaarheid.

De eis tot het bekomen van de persoonsgegevens kan, naar gelang van het geval, een reglementaire of contractuele grondslag hebben en kan een voorwaarde zijn om een arbeidsovereenkomst af te sluiten. Het is een verplichting ze ter beschikking te stellen.

Het niet aanvaarden van deze verplichting kan leiden tot de weigering een overeenkomst op te stellen of zelfs tot een ontslag eventueel wegens zware fout.

U kunt een klacht neerleggen bij de Gegevens Beschermings Autoriteit (email: contact@apd-gba.be)

Vragen over producten

02/209 02 01Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07