7. SFCR

oth

Het SFCR is een jaarlijks verslag over de solvabiliteit en de financiële toestand van AMMA. Het is voor het publiek bestemd en bevat algemene informatie over de structuur van AMMA, haar resultaten, intern beleid en methoden, meer bepaald op het gebied van risk management.

In dit SFCR rapport werden enkel de cijfers gehanteerd die op datum van publicatie goedgekeurd waren. Op die datum liep nog een goedkeuringsprocedure voor het gebruik van een risicoparameter die  beter het specifiek risicoprofiel van AMMA Verzekeringen reflecteert. Technisch gaat het over de in Solvency 2 voorziene potentiële toepassing van de ondernemingsspecifieke parameters of USP. De aanvraag voor het gebruik van een USP werd goedgekeurd door de Nationale Bank van België in september 2017. Na verwerking van deze beter aangepaste parameter bedraagt per 31 december 2017 de solvabiliteitsratio (of SCR ratio) van AMMA Verzekeringen 199,4%.

SFCR - Jaarverslag   

Vragen over producten

02/209 02 20Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07