‹ Terug naar het overzicht
03FEB
2021
03/02/2021 Pers

Vaccinatiecampagne COVID-19: onze waarborgen B.A. Beroep en B.A. Uitbating blijven verworven

news

 

Beste sociëtaris,

 

AMMA VERZEKERINGEN bevestigen u dat de waarborgen BAB en BAU verworven blijven, in het kader van de vaccinatiecampagne tegen het COVID-19, volgens de onderschreven algemene en bijzondere voorwaarden.

  • De waarborg blijft beperkt tot de verzekerden (artsen en verpleegkundigen) die krachtens de wet een vaccin mogen toedienen.
  • De waarborg blijft beperkt tot de verzekerden die krachtens de wet van 06.11.2020 (bijlage 1) en de omzendbrief van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (bijlage 2) daartoe bevoegd zijn. Niet bevoegden mogen tijdelijk vaccineren mits voldaan is aan de zeven cumulatieve voorwaarden van de wet van 6 november 2020.
  • De waarborg blijft beperkt tot de prestaties die conform het vaccinatie protocol uitgevoerd worden.
  • De waarborg is verworven voor geneesheren die vaccineren daar waar zij dit binnen hun specialisatie gewoonlijk niet doen.
  • De verzekerden worden onderling als derden beschouwd zodat bijvoorbeeld verpleegkundigen van een ziekenhuis hun collega’s kunnen vaccineren op voorwaarde dat voldaan is aan de hiervoor vermelde criteria.
  • Er worden geen bijpremies toegepast voor bovenvermelde waarborgen.

Voor de andere mededelingen in verband met onze waarborgen in het kader van de COVID-19 pandemie, gelieve de volgende link te raadplegen.

 

Het team AMMA Verzekeringen