Gewaarborgd inkomen

oth

1. Waarom een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten ?
2. Waarom uw verzekering gewaarborgd inkomen bij AMMA afsluiten ?
 

1. Waarom een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten ?

Zoals u ziet volstaat de uitkering van de sociale zekerheid niet om bij ziekte of ongeval uw levensstandaard op hetzelfde niveau te houden.

Het gewaarborgd inkomen is de oplossing bij uitstek om deze situatie te vermijden.

Wat waarborgt een gewaarborgd inkomen'?

Het gewaarborgd inkomen waarborgt de betaling van een compenserende rente bij economische ongeschiktheid (afname van de fysieke vermogens om een beroepsactiviteit uit te oefenen) of fysiologische invaliditeit (medische beslissing waarbij de afname van de lichaamsvermogens wordt bevestigd). De hoogste vergoeding van beide wordt in aanmerking genomen.

Gedurende de periode waarin u arbeidsongeschikt bent, hebt u eveneens recht op een terugbetaling van uw bijdragen in evenredigheid met de graad van invaliditeit. Bij gedeeltelijke invaliditeit gebeurt de terugbetaling van de bijdrage tot de definitieve werkhervatting.

Voor welke rente kunt u zich verzekeren?

Een vaste rente voor de volledige duur van de polis of een rente die jaarlijks wordt aangepast, zelfs bij arbeidsongeschiktheid.

Een groot voordeel van de verzekering gewaarborgd inkomen is dat de bijdrage onbeperkt aftrekbaar is indien hij niet gefinancierd wordt met sociale voordelen RIZIV.

Voor meer informatie over de verzekering gewaarborgd inkomen kunt u onze brochure gewaarborgd inkomen raadplegen of contact opnemen met onze relatiebeheerders.

 

2. Waarom uw verzekering gewaarborgd inkomen bij AMMA afsluiten?

De verzekeringspolis gewaarborgd inkomen van AMMA biedt heel wat voordelen.

scherpe bijdrage, fiscaal voordelig en flexibele betaling

 • concurrentiële kostprijs
 • bijdragen aftrekbaar als beroepskosten indien u voor het stelsel van reële kosten kiest en het gewaarborgd inkomen via eigen bijdragen financiert
 • initieel vastgelegde bijdrage onveranderbaar voor de volledige duur van het contract
 • een eindleeftijd van 65 jaar

een ruimere uitkering:

 • terugbetaling van de gestorte bijdragen aan de verzekerde volgens de graad van ongeschiktheid tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid
 • de hoogste vergoeding na evaluatie van de fysiologische en economische arbeidsongeschiktheid
 • uitkering cumuleerbaar met andere vormen van schadevergoeding
 • mogelijkheid tot herwaardering van de uitkering om de inflatie op te volgen
 • afstand van verhaal door AMMA ten opzichte van de aansprakelijke derde
 • betaling door AMMA van alle medische kosten voor de aanvaarding van het dossier

de zekerheid van een brede dekking

 • dekking van arbeidsongeschiktheid in geval van pathologische zwangerschap
 • dekking van de uitoefening van bepaalde gevaarlijke sporten mits een meerprijs
 • contract jaarlijks opzegbaar door de verzekerde, maar niet door AMMA
 • contract overal ter wereld geldig
 • geen nieuwe wachttijd bij herval binnen een periode van 90 dagen
 • bij betwisting over de graad van ongeschiktheid, dekking van de volledige kosten door AMMA indien de verzekerde in het gelijk wordt gesteld.

Terug naar de productfiche gewaarborgd inkomen.

Online prijsberekening

Zelf uw prijs berekenen? Registreer nu of meld u aan voor een online prijsberekening.

 Of laat u opbellen. Onze adviseurs helpen u graag.

Vragen over producten

02/209 02 01Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07