Autoverzekering

oth

A. Verzekering burgerlijke Aansprakelijkheid
B. Verzekering Mini en Maxi (Omnium)
C. Rechtsbijstandsverzekering: Dekking tot € 100.000 per schadegeval
D. BestuurdersverzekeringDekking tot € 600.000 per schadegeval
E. Verzekering Bijstand Maxi
 

A. Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid moet afgesloten worden voor elke auto, motor of bromfiets. Deze wettelijk verplichte verzekering vergoedt de schade die u met uw voertuig aan anderen (derden) veroorzaakt. 

De verzekering dekt enkel de schade die is veroorzaakt aan derden en komt dus niet tussen voor de schade aan uw eigen voertuig.

Zonder dat u hiervoor enige bijpremie betaalt, kan u genieten van de volgende dekkingsuitbreidingen en voordelen wanneer u de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen bij AMMA onderschrijft :

Bonus-Malus -2 voor het leven 
Indien de graad -2 wordt bereikt, dan behoudt de verzekerde deze levenslang behoudens enkele restricties: zie hiervoor de algemene voorwaarden van de autopolis op de site. 

Beroepsgoederen 
AMMA Verzekeringen komt tussen tot een bedrag van € 2.500 bij beschadiging, vernieling of verlies van het (para)medisch of het veterinair instrumentarium dat zich in uw wagen bevindt en noodzakelijk is voor de uitoefening van uw beroep in geval van een met inbraak gepleegde diefstal of als gevolg van een ongeval. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 3.500 als u een omnium bij AMMA afsluit.

Vervoer van patiënten 
AMMA Verzekeringen komt tussen voor de reiniging en de herstelling van de binnenbekleding van uw voertuig bij vervoer van (al dan niet gewonde) patiënten. AMMA Verzekeringen komt eveneens tussen voor:

 • de kledijschade van de bestuurder
 • de persoonlijke bagage van de vervoerde patiënt

Bijstand aan het voertuig en aan de inzittenden 
U geniet standaard van een bijstandsverzekering in geval van ongeval met het verzekerd voertuig in België, Luxemburg en tot 50km buiten de landsgrenzen.

 • AMMA Verzekeringen laat zorgen voor het slepen van het beschadigd voertuig en voor de veilige thuiskomst van de bestuurder en de passagiers.
 • Bovendien geniet u van een vervangwagen (maximum categorie B) wanneer het voertuig tijdelijk buiten gebruik is of geïmmobiliseerd is, en dit gedurende de ganse duur van de herstelling (op voorwaarde dat u beroep doet op een door AMMA Verzekeringen erkende garage).

De volledige dekkingsvoorwaarden van deze aanvullende dekking kan u raadplegen in de Algemene Voorwaarden (Titel IV.A.) of in de Technische Fiche.

Ongeacht of u in fout bent kan u 24H op 24 beroep doen op deze dienstverlening.

Het volstaat om te bellen op het nr. +32 (0)2 541 90 28.


De voormelde waarborguitbreiding kan natuurlijk niet al uw mobiliteitsproblemen opvangen. Daarom is het absoluut noodzakelijk om onze complementaire dekking “Maxi Bijstand” te onderschrijven.

B. Verzekering Mini en Maxi (Omnium)

Voor vele zorgverleners is een wagen onmisbaar in de uitoefening van hun beroep en is het dan ook belangrijk deze goed te verzekeren. Ook wanneer u uw voertuig niet beroepsmatig gebruikt, wil u natuurlijk een dergelijk grote investering goed verzekeren.

Om uw eigen voertuig te verzekeren, hebt u de keuze tussen:
 

 • de verzekering Mini omvat de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, neerstorten van lucht- en ruimtevaartuigen en contact met dieren.
 • de verzekering Maxi omvat alle waarborgen van Mini + de waarborg stoffelijke schade. 

Totaal verlies

Vergoeding van de schade in geval van totaal verlies gebeurt volgens werkelijke of volgens aangenomen waarde.

Bij werkelijke waarde:

 • de waarde van uw voertuig onmiddellijk vóór het schadegeval, vastgesteld bij expertise.

Bij aangenomen waarde:

 • op basis van de opgegeven waarde (bij opmaak van de verzekeringspolis);
 • geen afschrijving van de waarde gedurende de 1ste 18 maanden;
 • vanaf de 19de maand vermindert de waarde van uw voertuig met 1% per maand;
 • vanaf het 6de jaar wordt uw wagen in werkelijke waarde verzekerd.

De aangenomen waarde kan nooit kleiner zijn dan de werkelijke waarde;
 

Bijkomende uitkeringen

Bij een gedekt schadegeval, voorziet AMMA in de terugbetaling van :
 

 • de kosten voor het blussen van brand aan uw voertuig, voor het uit elkaar nemen van uw voertuig voor het maken van de kostenraming en voor de voorlopige stalling van uw voertuig tot de sluiting van de expertise;
 • de belasting op de inverkeersstelling;
 • de kosten van de technische schouwing;
 • de kosten voor de hernieuwing van uw nummerplaat;
 • de kosten voor wederinvoer vanuit het buitenland van uw voertuig.

AMMA verzekert ook gratis:

 • het beveiligingssysteem tegen diefstal, met inbegrip van de plaatsingskosten;
 • de na aankoop van uw voertuig gemonteerde toebehoren en opties tot een beloop van € 1.500,00 (exclusief taksen).

AMMA biedt u bovendien gratis onderstaande dekkingsuitbreidingen aan in het kader van de verzekering Mini of Maxi (Omnium).

Vervangingsvoertuig

Bovenop de gratis bijstandsdekking verleend in het kader van de dekking Burgerlijke Aansprakelijkheid (zie hierboven) kan u genieten van:

 • een vervangwagen in geval van diefstal, gedurende 21 dagen;
 • een vervangwagen in geval van totaal verlies, gedurende 6 dagen.

Beroepsgoederen

De tussenkomst zoals omschreven in de waarborg “Beroepsgoederen” uit de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid wordt in geval van Mini of Maxi omnium verhoogd.

C. Rechtsbijstandsverzekering

Dekking tot € 100.000 per schadegeval

Bij een geschil in verband met uw auto of een ongeval waarin uw voertuig betrokken wordt, kan de tussenkomst van een advocaat nodig zijn om uw belangen te verdedigen.

AMMA voorziet volgende dekkingen in het kader van de rechtsbijstand, met een gezamenlijk maximum van 100.000 EUR per schadegal:

 • strafrechtelijke verdediging: in geval van strafrechtelijke vervolging;
 • burgerlijke verdediging: wanneer u door een derde aansprakelijk wordt gesteld en er een belangenconflict is met de aansprakelijkheidsverzekeraar;
 • verhaal: om de geleden schade terug te vorderen, in geval van een aansprakelijke derde;
 • onvermogen van derden: vergoeding door Amma wanneer er sprake is van onvermogen van de aansprakelijke derde ;
 • contract-rechtsbijstand: bij geschillen die voor de Belgische rechtbank beslecht worden in verband met de gebrekkige herstelling, aankoop, levering, overdracht of onderhoud en verborgen gebreken van uw voertuig;
 • inbeslagneming: regeling van de geschillen in verband met inbeslagname van uw voertuig;
 • administratieve geschillen: met betrekking tot inschrijving, verkeersbelasting, technische keuring en rijbewijs;
 • voorschot op schadevergoeding: vergoeding van een na expertise bepaald bedrag door Amma in afwachting van betaling door en na bevestiging van de verzekeraar van de aansprakelijke derde ;
 • reis- en verblijfskosten: wanneer u voor een rechtscollege in het buitenland dient te verschijnen, naar aanleiding van een verzekerd schadegeval;
 • rechtsbijstand bestuurder: al de bovenvermelde dekkingen worden ook voorzien wanneer u of leden van uw gezin een motorrijtuig dat u niet toebehoort, toevallig bestuurt ;
 • verkeersrisico: strafrechtelijke verdediging en verhaal, wanneer u of leden van uw gezin, als voetganger of inzittenden van een gemeenschappelijk vervoermiddel of van een voertuig toebehorend aan een derde, betrokken raken bij een verkeersongeval.

Meer informatie over deze waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden (Titel III, Artikel 2.).

D. Bestuurdersverzekering

Dekking tot € 600.000 per schadegeval

Bij een ongeval zijn de inzittenden van uw voertuig steeds verzekerd voor hun lichamelijke letsels en bijhorende medische kosten, alsook voor hun materiële schade. Maar bent u, als bestuurder, altijd verzekerd? Indien u aansprakelijk bent, is het antwoord hierop negatief.

De bestuurdersverzekering vergoedt de bestuurder naar aanleiding van een ongeval:

 • bij overlijden: de begrafeniskosten, de economische schade, de morele schade van de begunstigden;
 • bij lichamelijke letsels: vergoeding van de economische en morele schade ingevolge tijdelijke of blijvende (volledige of gedeeltelijke) ongeschiktheid;
 • kosten voor geneeskundige behandeling en aanverwante kosten, met inbegrip van esthetische kosten (tot 3 jaar na het ongeval);
 • herstel of vervanging van kledij en bagage.

AMMA biedt u de keuze uit twee formules:

 • Basis-formule: verzekerd bedrag per schadegeval: maximaal 600.000 EUR;
 • Maxi-formule: verzekerd bedrag per schadegeval: maximaal 1.000.000 EUR.

E. Verzekering Bijstand Maxi

Hierin worden het voertuig en de inzittenden bijgestaan bij pech. Onder meer wordt ervoor gezorgd dat een vervangwagen voorhanden is en dat een verderzetting van de reis door de inzittenden mogelijk is.

Indien u een 100% waterdichte bijstandsdekking wenst, dan kan AMMA u een Verzekering Bijstand “MAXI” aanbieden.

Bovenop wat reeds standaard wordt aangeboden in het kader van de bijstandsdekking in de B.A.-verzekering en/of de verzekering Mini of Maxi, voorziet AMMA in deze polis ook volgende waarborgen:
 

 • Bijstand aan personen in geval van ziekte, verwondingen, overlijden tijdens een verplaatsing.
 • Reisbijstand
 • Bijstand aan de verzekerde voertuigen en aan de geïmmobiliseerde passagiers bij defect, ongeval, vandalisme of diefstal van het voertuig

Deze waarborgen worden steeds ook verleend in het buitenland !

Huidige teksten zijn een beknopte en louter informatieve weergave van de Algemene Voorwaarden. Voor de uitvoering van de waarborgen zal steeds verwezen worden naar de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden, zoals vermeld op de polis.

Terug naar de informatiefiche auto

 

Starter: geniet het 10% permanente korting op je autoverzekering

Contacteer ons:

02/209 02 20

consult@amma.be

 Of ontdek alle STARTplus voorwaarden en voordelen.

Laat u opbellen

Vraag dat iemand u opbelt.

Online prijsberekening

Zelf uw prijs berekenen? Registreer nu of meld u aan voor een online prijsberekening.

 Of laat u opbellen. Onze adviseurs helpen u graag.

Vragen over producten

02/209 02 01Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07